Traumahealing

Een trauma is een gebeurtenis (of serie gebeurtenissen) die te onverwacht, te snel of te groot is om te bevatten. De enorme energie van de situatie is in het moment niet te hanteren en die energie is na afloop van de gebeurtenis niet (volledig) ontladen. Het zenuwstelsel raakt overweldigd en er kunnen posttraumatische stress symptomen ontstaan. De veerkracht van het zenuwstelsel wordt aangetast, zeker als de stress al jaren wordt meegedragen. Iemand wordt zo ook vatbaarder voor het oplopen van nieuwe trauma’s.

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte vorm van traumaverwerking die geschikt is voor allerlei traumatische ervaringen zoals:

  • Geweld, seksueel misbruik, overval, oorlog.
  • Lichamelijk: operaties, auto-ongeluk, val, verbranding, vergiftiging, verdrinking, geboortetrauma.
  • Getuige zijn van een trauma of natuurramp
  • Emotionele trauma’s of ontwikkelingstrauma’s zoals liefdeloze opvoeding, verwaarlozing, verlies van dierbaar persoon.
  • Soms is de inhoud van het trauma helemaal niet (meer) bekend maar heeft iemand wel duidelijk last van stress-symptomen.

SE werkt sterk op stress-symptomen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, erg alert zijn, prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid
  • Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in spieren
  • Dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens
  • Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of niet belangrijk

Dieren maken vaak levensbedreigende situaties mee maar raken zelden getraumatiseerd. Zij weten instinctief hoe ze de enorme stress die ontstaat bij een ingrijpende gebeurtenis lichamelijk moeten reguleren en ontladen. Bij mensen bestaan deze instinctieve reacties ook maar ze worden vaak door onze rationele hersenen geblokkeerd. Soms zelfs bewust: bv doe niet zo gek; het is nu toch voorbij?

Meer over Somatic Experiencing