Somatic Experiencing (SE) 

is een lichaamsgerichte vorm van traumaverwerking geschikt voor ervaringen als:

  • Geweld, seksueel misbruik, overval, oorlog
  • Lichamelijk: operaties, auto-ongeluk, val, verbranding, vergiftiging, verdrinking, geboortetrauma.
  • Getuige zijn van een trauma of natuurramp
  • Emotionele trauma’s 
  • Duidelijke stress-symptomen zonder bekende inhoud.

SE werkt sterk op stress-symptomen. Voorbeelden hiervan zijn: Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, erg alert zijn, prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid, depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in spieren, dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens, ontkenning: het trauma is niet gebeurd of niet belangrijk

Dieren maken vaak levensbedreigende situaties mee maar raken zelden getraumatiseerd. Zij weten instinctief hoe ze de enorme stress die ontstaat bij een ingrijpende gebeurtenis lichamelijk moeten reguleren en ontladen. Bij mensen bestaan deze instinctieve reacties ook maar ze worden vaak door onze rationele hersenen geblokkeerd. Soms zelfs bewust: bv doe niet zo gek; het is nu toch voorbij?

Meer over Somatic Experiencing